Illbruck

 

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Nazywany inaczej montażem warstwowym. Jest to metoda, dzięki której znacznie wzrastają

parametry izolacyjne miejsce styku okna z murem poprzez dodatkowe warstwy izolacji cieplnej.

System tego montażu sklada się z trzech warst, z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcję.

 

  • warstwa zewnętrzna

Powinna zabezpieczyć przed przenikaniem deszczu,wiatru,promieniowania UV do izolacji termicznej.

Powinna charakteryzować się dużą elastycznością i odpornością na działanie skrajnych temperatur.

Materiały użyte do wykonania tych warstw są paroprzepuszczalne, aby umożliwić odparowanie wody

nagromadzonej w szczelinie na skutek dyfuzji lub niesczelności w powłoce zewnętrznej uszczelnienia

  • warstwa środkowa

Powinna być wykonana z materiałów charakteryzujących się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej.

Ponadto posiada niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, aby umożliwić przepływ nagromadzonej w niej pary.

Warstwa ta powinna być utzrymana w stanie maksymalnie suchym, ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako

izolator termiczny i akustyczn

 

  •  warstwa wewnętrzna

Powinna slużyć jako przegroda między klimatem wewnętrznym a zewnętznym.

Warstwa ta ma dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna,

aby ograniczyć dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do złącza.

 

  • ZALETY CIEPŁEGO MONTAŻU

System ten ogranicza niekontrolowane ucieczki ciepła i poprawia mikroklimat pomieszczenia.

Dzięki właściwościom dyfuzyjnym minimalizuje powstanie zagrzybienia,

które wywołuja alergięi inne schorz


Ucieczka energii cieplnej przy

nieprawidłowym uszczelnianie okna

(zdjęcie robione kamerą termowizyjną

pokazuje mostki termiczne):